ประกาศปิดโรงเรียนชายแดนแม่สอด หลังพบคนขับรถบรรทุกติดโควิด

จากกรณี กระทรวงสาธารณสุข ค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกพบผู้ป่วยโควิด 2 ราย ซึ่งเป็นคนขับรถบรรทุก ขับเข้ามาส่งของในประเทศไทย และ ทางการเมียวดี ได้รับตัวผู้ป่วยทั้ง 2 ราย เข้ารักษาที่ รพ.เมียวดีแล้ว และมีการกักตัวผู้สัมผัสที่ทำงานในโรงงานเดียวกัน 100 คน ใน state quarantine ของประเทศพม่า ส่วนฝั่งประเทศไทยกำลังเร่งติดตามค้นหาผู้สัมผัสเช่นกัน

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม เทศบาลเมืองแม่สอด จ.ตาก ออกประกาศ สั่งปิดโรงเรียน 13 แห่งในเขตเทศบาล เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยจะมีการเปิดการเรียนการสอนอีกครั้ง วันที่ 14 ตุลาคม

ประกาศดังกล่าวเกิดขึ้นจากกรณีการตรวจพบผู้ติดเชื้อบริเวรพื้นที่ชายแดนจำนวน 2 ราย การสั่งปิดเรียนดังกล่าวเป็นการปฎฺบัติตามมาตรการควบคุมการระบาดและการเฝ้าระวัง จึง สั่งให้โรงเรียนในเขตเทศบาล 13 แห่ง หยุดเรียนวันที่ 12 ตุลาคม และเปิดเรียนอีกครั้งวันที่ 14 ตุลาคม

Facebook Comments